Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  Nabídka služeb/  Chemická analýza a struktura polymerů/  Laboratoř separačních metod
Velikost textu:  A AA
Laboratoř separačních metod

Laboratoř využívá chromatografické metody (TLC, GC, HPLC, GC/MS, pyrolyzní GC/MS, head-space GC/MS) za účelem provádění analýz jako např.:

  • identifikace a stanovení obsahu stabilizátorů a jiných aditiv, jakož i některých jejich produktů transformace v plastech (PP, PE, ABS,  polystyren, polykarbonáty, PVC)
  • identifikace a stanovení obsahu stabilizátorů v provozních úsadách
  • identifikace látek způsobujících zápachy technikou  head space analýzy (statické i dynamické uspořádání) ve spojení s plynovou chromatografií a hmotnostní detekcí
  • stanovení stopových nečistot v monomerech (CO, CO2, AsH3, PH3, COS, H2S, merkaptany, alkoholy, ketony, etylenoxid, dieny, acetyleny)
  • identifikace a stanovení zbytkových monomerů a jiných těkavých lítek v plastech technikou head space ve spojení s hmotnostní detekcí – normy Volkswagen, Volvo, renault, ASTM
  • analýzy rozpouštědel, olejů, vosků, emulgátorů
  • analýzy ředidel a nátěrových hmot
  • analýzy plynů
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL