Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  Nabídka služeb/  Chemická analýza a struktura polymerů/  Laboratoř elementární analýzy a elektrochemie
Velikost textu:  A AA
Laboratoř elementární analýzy a elektrochemie
V laboratoři je možno provádět následující stanovení:

  • ​stanovení vody metodou Karl Fischera (titračně i coulometricky) v kapalných i pevných matricích
  • stanovení obsahu sazí a popela v plastech
  • stanovení aktivního kyslíku (peroxidu)
  • stanovení fluoru a chloru v plastech, měření vodivosti a pH
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL