Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  Nabídka služeb/  Stabilizace a degradace polymerů
Velikost textu:  A AA
Stabilizace a degradace polymerů

Laboratoř se zabývá výzkumem stabilizace polymerů, kinetikou degradací, chováním aditiv v polymerech a vývojem stabilizačních receptur pro polyolefiny. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti technické pomoci při výrobě a zpracování polyolefinů.

Zpracovatelská stabilita je hodnocena technikou násobných extruzí (polypropylen) nebo měřením změn kroutícího momentu potřebného pro extruzi resp. hnětení roztaveného polymeru (polyethylen).

Termooxidační stabilita (urychlený test) je hodnocena metodou stárnutí v otevřených zkumavkách nebo v sušárně s nuceným oběhem vzduchu, v teplotních intervalech daných povahou zkoušky a typem polymeru. V menší míře se používá metodika kyslíkové absorpce nebo měření OIT.

Světelná stabilita je hodnocena pomocí urychlených testů stárnutí nebo přímo venkovní expozicí na pracovišti povětrnostního stárnutí institutu s možností monitorování intenzity slunečního svitu.

Chemické a fyzikální chování aditiv v polymeru je možno studovat měřením kinetiky difúze, rychlosti vylučování aditiva na povrch, rozpustnosti aditiv v polymerní matrici a sledováním chemických změn aditiv v průběhu stabilizačního procesu. Jsou studovány také procesy nukleace, antistatické efekty, jevy spojené s vynášením vody (WCO) při výrobě orientovaných pásků, vzájemné interakce složek aditivačního systému, účinky optických bělidel aj.

 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL