Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  Nabídka služeb/  Syntéza polymerů
Velikost textu:  A AA
Syntéza polymerů

Výzkum syntézy polymerů má v institutu dlouholetou tradici; zabývají se jím vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří mají k dispozici specializovaná zařízení (počítačem řízené polymerační reaktory, možnosti práce v extrémně čistých a inertních prostředích, čtvrtprovozní a poloprovozní zařízení, systémy pro přípravu a hodnocení katalyzátorů a výsledných polymerů).

Výzkumné týmy jsou zaměřeny především na polymerace ethylenu a propylenu pomocí heterogenních Zieglerových-Nattových, chromových, případně metalocenových katalytických systémů. Experimentální zařízení umožňuje rovněž studium vlivu katalytických jedů na chování polymeračních katalyzátorů.


 

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL