ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod je organizační součástí společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a má statut výzkumné, vývojové a výrobní organizace pracující na bázi kontraktů. Kromě výzkumně-vývojové činnosti se zabývá výrobou koncentrátů aditiv pro plasty (barevných koncentrátů, koncentrátů stabilizátorů, speciálních kompozitů, materiálů se sníženou hořlavostí, antistatik, nukleačních a kluzných činidel a plniv atd.), prodejem polymerů a informačními a konzultačními službami.

​​
Velikost textu: A AA
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL