Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  O nás/  Historie
Velikost textu:  A AA
Historie

POLYMER INSTITUTE BRNO (PIB), známý do roku 1994 jako Výzkumný ústav makromolekulární chemie (VÚMCH), představoval po dlouhá léta významnou domácí základnu aplikovaného výzkumu v oblasti polymerů. Forma a zaměření institutu jsou výsledkem jeho více než šedesátiletého vývoje. Institut byl po mnoho let státem podporovanou organizací a jeho spektrum činností bylo velmi široké, i když vždy zaměřeno více průmyslově než akademicky.

Vzhledem k dlouhodobé tradici ve výzkumu Zieglerových-Nattových katalyzátorů a stabilizaci polymerů se pozice institutu jasně vyhranila, zejména po výstavbě a intenzifikaci licenčních výrobních jednotek pro polyolefiny v Chemopetrolu, a.s. Litvínov. Od této doby je výzkumná činnost institutu přednostně specializována na katalyzátory polymerace olefinů, stabilizační receptury, vývoj nových typů polyolefinů a materiálů na jejich bázi a v neposlední řadě na technickou pomoc výrobním jednotkám, kompaundérům a zpracovatelům plastů. Součástí institutu je od roku 1992 výroba koncentrátů aditiv pro plasty (barevných koncentrátů, koncentrátů stabilizátorů, speciálních kompozitů, materiálů se sníženou hořlavostí, antistatik, nukleačních a kluzných činidel a plniv atd.).

V průběhu druhé privatizační vlny (1994) se VÚMCH stal společností s ručením omezeným (s názvem POLYMER INSTITUTE BRNO), ve které se na majetkové účasti podílel český Chemopetrol, a.s. a německý holding Consil GmbH. V roce 2004 odkoupil Chemopetrol, a.s. celý majetkový podíl a PIB se tak stal dceřinou společností největšího zpracovatele ropy v zemi. Po privatizaci Unipetrolu došlo k majetkovému propojení společnosti s Unipetrol Orlen Group a po fúzi sloučením (31. 12. 2015) je nyní PIB součástí Unipetrolu RPA jako „UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod“.​

Začátkem roku 2021 došlo ke změně názvu firmy na „ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod“.​​​​

 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL