Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  O nás/  Integrovaný systém řízení (IMS)
Velikost textu:  A AA
Integrovaný systém řízení (IMS)

Pro zajištění vysoké kvality svých výrobků má Společnost od roku 2000 vybudován systém řízení kvality dle normy ISO 9001.

Od roku 2016 byl UNIPETROL RPA, s.r.o. včetně odštěpného závodu POLYMER INSTITUTE BRNO certifikován podle normy ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií.

V roce 2019 proběhlo převzetí a schválení QMS a EnMS novou certifikační Společností Lloyd´s Register EMEA a po recertifikaci v roce 2022 Společnost obdržela certifikát LRQA pro tyto oblasti:

  • Výzkum a testování polymerních materiálů
  • Vývoj a výroba koncentrátů pomocných látek pro polymery a modifikovaných polymerů
  • Prodej polymerů, koncentrátů pomocných látek pro polymery a modifikovaných polymerů

Certifikát QMS a EnMS (certifikát pro odštěpný závod POLYMER INSTITUTE BRNO)

Certifikát IMS (certifikát pro ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. včetně odštěpných závodů)

Politika kvality a energetická politika jsou součástí Politiky integrovaného systému řízení platné pro skupinu ORLEN Unipetrol.

Společnost dále nabízí provedení více než čtyřiceti akreditovaných zkoušek fyzikálních, mechanických a chemických vlastností materiálů, polotovarů a výrobků Zkušebnou akreditovanou dle ČSN EN ISO/IEC 17025.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL