Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  Nabídka služeb/  Akreditovaná zkušebna
Velikost textu:  A AA
Akreditovaná zkušebna

V roce 2002 bylo Českým institutem pro akreditaci uděleno pracovišti Polymer Institute Brno Osvědčení o akreditaci opravňující využívání statutu akreditované zkušební laboratoře dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Novinky:

V roce 2023 byla provedena reakreditace a seznam zkoušek v rozsahu akreditace byl rozšířen o tyto nové zkoušky:

  • Stanovení modulu zpevnění (SHT) dle ČSN ISO 18488
  • Identifikace polymerů metodou FTIR dle Metody PIB č. PP 43

Přehled služeb akreditované zkušebny je uveden v následujícím propagačním materiálu:

Přehled služeb akreditované zkušebny

Úplný seznam zkoušek v rozsahu akreditace je uveden v následující tabulce:

Zkušebna mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů (Zkušební laboratoř č.1380) 

Poř.
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody 
Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
1 Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 527-1,-2,-3;
ČSN EN ISO 6259-1
Plasty, elastomery
2 Stanovení ohybových vlastností ČSN EN ISO 178 Plasty
3 Neobsazeno
4 Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy ČSN EN ISO 179-1,-2 Plasty
5 Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod ČSN EN ISO 180 Plasty
6 Stanovení vlastností při víceosém rázovém namáhání ČSN EN ISO 6603-1,-2 Plasty
7
Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru
(tvrdost Shore)
ČSN EN ISO 868 Plasty,
 elastomery
8
Stanovení tvrdosti - metoda vtlačením kuličky
ČSN EN ISO 2039-1 Plasty
9 Stanovení teploty průhybu při zatížení ČSN EN ISO 75-1,-2 Plasty
10 Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST) ČSN EN ISO 306 Plasty, elastomery
11 Neobsazeno
12 Stanovení hustoty imerzní metoda ČSN EN ISO 1183-1, čl. 5.1, metoda A Plasty, elastomery
13 Stanovení odporu proti pomalému šíření trhliny (PENT) ISO 16241 Plasty
14 Stanovení koroze za napětí krípovou zkouškou (FNCT) ISO 16770;
ASTM D5397
Plasty
15 Stanovení teploty a enthalpie tání a krystalizace, teploty skelného přechdou a kinetiky krystalizace diferenciální snímací kalorimetrií (DSC) ČSN EN ISO 11357-1,-2,-3,-7 Plasty, elastomery
16 Neobsazeno
17 Neobsazeno
18 Stanovení popela (obsahu skla a minerálního plniva) gravimetricky ČSN EN ISO 3451-1,-4;
ČSN EN ISO 1172
Plasty
19
Stanovení obsahu vody (vlhkosti) - podle Karl Fischera
ČSN EN ISO 15512,
metoda B2;
ČSN ISO 760
Plasty
20 Stanovení sumy emisí organických látek plynovou chromatografií (GC/FID, GC/MS) PV 3341
VDA 277
Plasty, elastomery, textil, díly interiéru vozidel
21 Stanovení tvrdosti - tvrdost dle Rockwella ČSN EN ISO 2039-2 Plasty
22 Stanovení hořlavosti ČSN ISO 3795;
DIN 75200
Plasty, díly interiéru vozidel
23 Neobsazeno
24 Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny ČSN EN ISO 1133-1;
ČSN EN ISO 1133-2
Plasty, elastomery
25 Stanovení emise formaldehydu PV 3925
VDA 275
Plasty, elastomery, textil, díly interiérů vozidel
26 Stanovení viskozitního čísla kapilárním viskozimetrem ČSN EN ISO 1628-1, 5;
ISO 1628-4;
ČSN EN ISO 307
Plasty
27 Stanovení celkové migrace plastů v odpařitelných simulantech potravin - metoda celkového ponoření ČSN EN 1186-1,-3 Plasty
28 Stanovení celkové migrace plastů v rostlinných olejích - metoda celkového ponoření v olivovém oleji ČSN EN 1186-1,-2 Plasty
29 Neobsazeno
30 Neobsazeno
31 Neobsazeno
32 Stanovení oxidačně indukčního času (OIT) diferenciální snímací kalorimetrií ČSN EN ISO 11357-1, -6 Plasty
33 Stanovení obsahu skleněných vláken, sazí a anorganických plniv gravimetricky ČSN EN ISO 11358-1 Plasty, elastomery
34 Neobsazeno
35 Stanovení pachu dílů PV 3900
VDA 270
Plasty, elastomery, textil, díly interiéru vozidel
36 Neobsazeno
37 Neobsazeno
38 Stanovení poškození dílu při uložení bez zatížení při zvýšené nebo snížené teplotě PP 38
(DIN 53497, čl. 4.2, metoda B)
Plasty, elastomery
39 Stanovení přítomnosti vad mikroskopickým hodnocením mikrotomových řezů PP 39 Plasty, elastomery
40 Stanovení celkové hodnoty zamlžení (Fogging test) PV 3015
DIN 75201
Plasty, elastomery, textil, díly interiéru vozidel
41 Neobsazeno
42 Stanovení modulu zpevnění (SHT) ČSN ISO 18488 Plasty, elastomery
43 Identifikace metodou FTIR PP 43 Polymery


 Seznam platných Osvědčení o akreditaci a akreditovaných zkoušek je také umístěn přímo na stránkách Českého institutu pro akreditaci

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL