Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  Nabídka služeb/  Akreditované zkoušky
Velikost textu:  A AA
Akreditované zkoušky

V roce 2002 bylo Českým institutem pro akreditaci uděleno pracovišti PIB Osvědčení o akreditaci opravňující využívání statutu akreditované zkušební laboratoře. Naposledy v roce 2022 byla provedena reakreditace a byl rozšířen seznam zkoušek, pro které je zkušebna akreditována. Tyto akreditované zkoušky jsou uvedeny v následující tabulce:

Zkušebna mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů (Zkušební laboratoř č.1380) 

Poř.
číslo
Přesný název
zkušebního postupu/metody 
Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
1 Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 527-1,-2,-3;
ČSN EN ISO 6259-1
Plasty
2 Stanovení ohybových vlastností ČSN EN ISO 178 Plasty
3 Neobsazeno
4 Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy ČSN EN ISO 179-1,-2 Plasty
5 Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod ČSN EN ISO 180 Plasty
6 Stanovení vlastností při víceosém rázovém namáhání ČSN EN ISO 6603-1,-2 Plasty
7
Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru
(tvrdost Shore)
ČSN EN ISO 868 Plasty,
 pryž
8
Stanovení tvrdosti - metoda vtlačením kuličky
ČSN EN ISO 2039-1 Plasty
9 Stanovení teploty průhybu při zatížení ČSN EN ISO 75-1,-2 Plasty
10 Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST) ČSN EN ISO 306 Plasty
11 Neobsazeno
12 Stanovení hustoty nelehčených plastů - imerzní metoda ČSN EN ISO 1183-1 (metoda A) Plasty
13 Stanovení odporu proti pomalému šíření trhliny (PENT) ISO 16241 Plasty
14 Stanovení koroze za napětí krípovou zkouškou FNCT ISO 16770;
ASTM D5397
Plasty
15 Stanovení teploty a enthalpie tání a krystalizace, teploty skelného přechdou a kinetiky krystalizace diferenciální snímací kalorimetrií (DSC) ČSN EN ISO 11357-1,-2,-3,-7 Plasty
16 Neobsazeno
17 Neobsazeno
18 Stanovení popela (obsahu skla a minerálního plniva) v plastech gravimetricky ČSN EN ISO 3451-1,-4;
ČSN EN ISO 1172
Plasty
19
Stanovení obsahu vody (vlhkosti) podle Karl Fischera
ČSN EN ISO 15512 (metoda B2);
ČSN ISO 760
Plasty
20 Stanovení obsahu emisí organických látek plynovou chromatografií (GC/FID, GC/MS) PV 3341
VDA 277
Plasty, textil, díly interiéru vozidel
21 Stanovení tvrdosti - tvrdost dle Rockwella ČSN EN ISO 2039-2 Plasty
22 Stanovení hořlavosti materiálů použitých pro interiéry vozidel ČSN ISO 3795;
DIN 75200
Plasty, díly interiéru vozidel
23 Neobsazeno
24 Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů ČSN EN ISO 1133-1;
ČSN EN ISO 1133-2
Plasty
25 Stanovení emise formaldehydu v materiálech pro interiéry vozidel spektrofotometricky PV 3925
VDA 275
Plasty, textil, díly interiérů vozidel
26 Stanovení viskozitního čísla polymeru kapilárním viskozimetrem ČSN EN ISO 1628-1;
ISO 1628-4,-5;
ČSN EN ISO 307
Plasty
27 Stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin ČSN EN 1186-1,-3 Plasty
28 Stanovení celkové migrace do olivového oleje ČSN EN 1186-1,-2,-10 Plasty
29 Stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu ČSN EN 1186-1,-14,-15 Plasty
30 Neobsazeno
31 Neobsazeno
32 Stanovení oxidačně indukčního času (OIT) diferenciální snímací kalorimetrií ČSN EN ISO 11357-1, -6 Plasty
33 Stanovení obsahu skleněných vláken, sazí a anorganických plniv v polymerech ČSN EN ISO 11358-1 Plasty
34 Neobsazeno
35 Stanovení pachu dílů vnitřního prostoru vozidla PV 3900
VDA 270
Plasty, textil, díly interiéru vozidel
36 Neobsazeno
37 Neobsazeno
38 Stanovení poškození plastového dílu při uložení bez zatížení při zvýšené nebo snížené teplotě Metoda PIB č. PP 38;
(DIN 53497 metoda B)
Plasty
39 Stanovení přítomnosti vad mikroskopickým hodnocením mikrotomových řezů Metoda PIB č. PP 39 Plasty
40 Stanovení celkové hodnoty zamlžení (Fogging test) PV 3015
DIN 75201
Plasty, textil, díly interiéru vozidel


 Seznam platných Osvědčení o akreditaci a akreditovaných zkoušek je také umístěn přímo na stránkách Českého institutu pro akreditaci

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL