Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  Nabídka služeb/  Materiálové inženýrství a vlastnosti plastů
Velikost textu:  A AA
Materiálové inženýrství a vlastnosti plastů

Pracovní tým se zabývá výzkumem a vývojem termoplastických materiálů, sleduje vývoj v oblasti zpracování, kompaundování a aplikace plastů. Pozornost je zaměřena na plněné plasty (včetně nanokompozitů) především na bázi polyolefinů, reaktivní zpracování polymerů, speciální polymerní směsi a materiály se sníženou hořlavostí.

 
Materiály a výrobky je možno podrobit fyzikálně-mechanickým zkouškám, testům hořlavosti nebo je zkoumat pomocí termické analýzy, mikroskopie a rentgenové analýzy. Je rovněž možno hodnotit řadu parametrů anorganických materiálů z hlediska jejich použitelnosti jako plniv pro polymery.
 
Typickým příkladem činnosti tohoto týmu je vývoj materiálu pro danou aplikaci, jako např. dílů pro automobilový průmysl, elektroinženýrství, stavebnictví, kabelářský průmysl, plynárenství atd. 
​​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL