Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  Nabídka služeb/  Materiálové inženýrství a vlastnosti plastů/  Laboratoř zkoušení mechanických vlastností plastů
Velikost textu:  A AA
Laboratoř zkoušení mechanických vlastností plastů
Pracoviště je vybaveno na rozsáhlá testování mechanických vlastností vzorků plastů na standardních tělesech, která mohou být také v této laboratoři připravena. Zkoušky mohou být prováděny rovněž na nestandardních tělesech, polotovarech a výrobcích. Postupuje se podle mezinárodních standardů ISO, v některých případech je laboratoř schopna postupovat dle standardů DIN, ASTM atd., nebo metodikami vyvinutými v institutu na základě současných technických poznatků.


Standardní metody hodnocení materiálů

Stanovení tahových vlastností plastů (vstřikovaná tělesa, desky, fólie)
(ČSN EN ISO 527)
rozsah rychlostí zkoušky: 0.5 ÷ 500 mm/min
rozsah zkušebních teplot: -60 ÷ 200 °C
Stanovení ohybových vlastností plastů (vstřikovaná tělesa, desky)
(ČSN EN ISO 178)
rozsah zkušebních teplot: -60 ÷ 200 °C
Stanovení modulu pružnosti plastů ze zkoušky
tahem (ČSN EN ISO 527) - rozsah zkušebních teplot: 23 ÷ 200 °C
ohybem (ČSN EN ISO 178) - rozsah zkušebních teplot: -60 ÷ 200 °C
Stanovení vlastností odvozených od průběhu tahové zatěžovací síly například:
koeficient tření (ČSN EN ISO 8295)
deblokační síla folií (ČSN EN ISO 11502)
tuhost trubek (ČSN EN ISO 9969)
Stanovení odolnosti fólií (desek) proti dalšímu trhání
Metoda trouser (ČSN ISO 6383-1)
Elmendorfova metoda (ČSN ISO 6383-2)
Stanovení tvrdosti plastů
vtiskem kuličky (ČSN EN ISO 2039-1)
dle Rockwella (ČSN EN ISO 2039-2)
Stanovení tvrdosti Shore A, D
(ČSN EN ISO 868)
Stanovení rázové a vrubové houževnatosti plastů metodou Charpy
neinstrumentovaná rázová zkouška (ČSN EN ISO 179-1)
instrumentovaná rázová zkouška (ČSN EN ISO 179-2)
rozsah zkušebních teplot: -60 ÷ 23 °C
Stanovení rázové a vrubové houževnatosti plastů metodou Izod
(ČSN EN ISO 180)
rozsah zkušebních teplot: -60 ÷ 23 °C
Stanovení odolnosti folií z plastů proti rázu při volném pádu tlouku
(ČSN EN ISO 7765-1)
Stanovení odolnosti tuhých plastů při víceosému rázovém namáhání
neinstrumentovaná rázová zkouška (ČSN EN ISO 6603-1)
instrumentovaná rázová zkouška (ČSN EN ISO 6603-2)
rozsah zkušebních teplot: -40 ÷ 60 °C
Stanovení teploty měknutí dle Vicata
(ČSN EN ISO 306)
Stanovení teploty průhybu při zatížení (plasty, ebonit)
(ČSN EN ISO 75-1, -2)
Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti
stacionární provedení (ČSN 64 0528) - rozsah teplot: 25 ÷ 85 °C
nestacionární provedení (ČSN 64 0528, ISO 11359-2) - rozsah teplot: -60 ÷ 200 °C
Stanovení hustoty nelehčených plastů
(ČSN EN ISO 1183-1, – metoda A)
  

Speciální metody hodnocení materiálů

Vedle standardního hodnocení materiálů se laboratoř zabývá problémy lomové mechaniky a měřeními časové pevnosti a speciálních krípových vlastností. Porozumění těmto jevům je nezbytné pro řešení náročných inženýrských aplikací materiálů.
 
Stanovení odporu proti pomalému šíření trhliny (PENT Test)
(ISO 16241)
rozsah zkušebních teplot: 40 ÷ 115 °C
Stanovení odolnosti PE trubek proti pomalému šíření trhliny (Cone Test)
(ISO 13480)
Stanovení koroze za napětí PE krípovou zkouškou (FNCT)
(ISO 16770)
rozsah zkušebních teplot: 40 ÷ 95 °C
Stanovení odporu proti rychlému šíření trhliny (Test S4)
(ISO 13477)
rozsah zkušebních teplot: -20 ÷ 23 °C
průměr trubek 32, 63 a 110 mm
Stanovení antistatických vlastností plastů metodou měření rychlosti ztráty elektrického náboje
postup dle JIS L1049
Stanovení životnosti plastových trubek při stálém vnitřním přetlaku
(ČSN EN ISO 1167-1, ČSN EN ISO 1167-2)
Stanovení životnosti plastových trubek při stálém tlaku agresivního proudícího media
(ASTM F 2023)
Stanovení pevnosti plastových desek v průhybu při stálém plošném zatížení
teplota měření v rozsahu 40 ÷ 80 °C
pět nezávislých tlakových úrovní
činná plocha o průměru 200 mm
Stanovení krípového chování
Kríp v tahu (ČSN EN ISO 899-1),  rozsah zkušebních teplot:  23 ÷ 150 °C
Kríp v ohybu při tříbodovém nebo čtyřbodovém zatížení (ČSN EN ISO 899-2); 23 °C
Stanovení tečení desek při namáhání v průhybu
měření se provádí při laboratorní teplotě
rozměry desek od 600 × 600 mm do 1300 × 1300 mm
Dynamická mechanická analýza (tahový a ohybový mód, vynucené kmity)
(ISO 6721-1,-4,-5)
rozsah zkušebních teplot: -120 ÷ 500 °C
rozsah frekvencí:  0.001 ÷ 10 Hz
Stanovení vnitřních pnutí měřením geometrie 3D na výřezech z výrobků
měření se provádí při laboratorní teplotě
rozměry výřezů do 150 x 150 mm
Hodnocení morfologie pomocí optické a elektronové mikroskopie
Distribuce kaučukové fáze v heterofázových polyolefinech
 
 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL